NOVUS ORDO SECLORUM

    

"Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдын үйл ажиллагааг зохицуулах, хяналт тавих, хөрөнгө оруулагчийн эрх ашгийг хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино"

Үнэт цаасны андеррайтерын үйл ажиллагаа

Үнэт цаасны андеррайтерын үйл ажиллагаа

Үнэт цаас гаргагчтай байгуулсан гэрээний үндсэн дээр түүний үнэт цаасыг нийтэд санал болгон гаргахад мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх, үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаасны анхдагч зах зээлд худалдагдаагүй үлдсэн үнэт цаасыг андеррайтерийн гэрээнд заасан хэмжээгээр худалдаж авах зэрэг ажиллагааг андеррайтерийн үйл ажиллагаа

Үнэт цаасны брокерийн үйл ажиллагаа

Үнэт цаасны брокерийн үйл ажиллагаа

Харилцагчийн хөрөнгөөр, түүний нэрийн өмнөөс, түүний даалгавраар үнэт цаасыг худалдах, худалдан авахтай холбоотой зуучлалын үйлчилгээг гэрээний үндсэн дээр эрхлэхийг үнэт цаасны брокерийн үйл ажиллагаа

Үнэт цаасны дилерийн үйл ажиллагаа

Үнэт цаасны дилерийн үйл ажиллагаа

Өөрийн нэрийн өмнөөс өөрийн хөрөнгөөр үнэт цаасыг худалдах, худалдан авах ажиллагааг үнэт цаасны дилерийн үйл ажиллагаа

Онцлох холбоос мэдээлэл

МХБ-д бүртгэлтэй салбар бүрийн хувьцааны хөдөлгөөн, ханшийн чиг хандлага, төвлөрсөн хадгаламжид хадгалагдаж буй хувьцааны дансны мэдээ мэдээллийн үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг ҮЦХТХ байгууллагын дэлгэрэнгүй, Санхүүгийн зохицуулах хороо нь санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангах, санхүүгийн үйлчилгээг зохицуулах, холбогдох хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих, хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах чиг үүрэг бүхий төрийн байгууллага болон бусад мэдээллийг харна уу....

Бидний тухай

Хураангуй

Манай компани нь 2007 оны 06-р сард байгуулагдсан бөгөөд 2007 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тусгай зөвшөөрлийнхөө эрхийг авсан. Компани нь харилцагчдийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлж, үнэт цаас гаргах сонирхол бүхий хуулийн этгээдүүдэд хөрөнгө оруулалт болон компанийн засаглал зэрэг асуудлуудаар сургалт, зөвлөгөө өгч хамтран ажиллаж ирсэн.

Холбоо барих

  •   9101-8999, 9100-8288
  •   Хаяг: УБ хот, СБ дүүргийн 8-р хороо,бага тойруу, Самбуугийн гудамж-32 "БлюМон тауэр"-ийн 8-р давхар 801 тоот
  •   info@bloomsbury.mn, bloomsburysecurities@gmail.com.
Монгол улсын статистик мэдээлэл
Нийт данстай иргэд
Идэвхтэй арилжаанд оролцогч иргэд
Өдрийн дундаж арилжаа
Нийт бүртгэлтэй Хувьцаат Компани

"Түгээмэл асуулт"

Та Хувьцаат Компани нь ногдол ашгаа “ҮЦТХТ” ХХК-иар дамжуулан тараасан тохиолдолд төвлөрсөн хадгаламж дахь таны дансанд шууд бүртгэгдэн ордог. Хэрэв Та Хөрөнгө Оруулалтын Эрхийн Бичиг /ХОЭБ буюу 7000 төгрөгийн үнэ бүхий цэнхэр ягаан тасалбар/-ээр хувьцаа эзэмшдэг бол өөрийн анх бүртгүүлсэн Үнэт Цаасны Компанид очиж дансаа баталгаажуулах шаардлагатай. Хэрэв Та /иргэн, ААН/ төвлөрсөн хадгаламжид данс нээлгээгүй бол Монголын Хөрөнгийн Биржийн гишүүн Үнэт Цаасны Компаниудаас өөрийн хүсэлтээр сонголтоо хийж, Үнэт Цаасны Компаниас данс нээлгэж үйлчилгээ авч болно.
Яаж данс нээх вэ

Яаж данс нээх вэ

Иргэн Дорж
Та Үнэт Цаасны Компаниар дамжуулан төвлөрсөн хадгаламжид данс нээлгэснээр үнэт цаасны арилжаанд оролцох, эрх нээгдэх ба Та хувьцаа худалдан авах, хувьцаагаа зарах, үнэт цаасны үнэ ханшны талаар мэдээлэл зөвлөгөөг ҮЦК-иасаа авах өргөн боломж нээгдэнэ. Монголын Хөрөнгийн Бирж дээрх 1,2,3 ангиллын Хувьцаат Компаниудаас сонголтоо хийж арилжаанд оролцох боломжтой. Мөн түүнчлэн Засгийн Газрын бонд болон бусад компанийн бонд зэргийн худалдан авах боломжтой.
Яаж арилжаанд оролцох вэ?

Яаж арилжаанд оролцох вэ?

Иргэн Х
Та Үнэт Цаасны Компаниар дамжуулан өргөдөл гаргах ба Үнэт Цаасны Төвлөрсөн Хадгаламжийн байгууллага болон Клиренгийн Банк-нд байршсан бэлэн бус данснаас таны аль нэгэн банк руу Шилжүүлэг хийгдэх хугацаа ажлын 3 хоног болно Үүнд: 1.Өөрийн биеэрээ ирэх Иргэны үнэмлэх / Ямар нэгэн зөрчилгүй байх/ Хугацаа дуусаагүй байх, эх хувь байх// 2. Арилжааны аль нэгэн Банк-нд данстай байх /Зөвхөн өөрийн данс байх/зэрэг байхад болно.
Данс дахь мөнгөө яаж гаргаж авах вэ?

Данс дахь мөнгөө яаж гаргаж авах вэ?

Иргэн Ц