Манай компани нь 2007 оны 06-р сард байгуулагдсан бөгөөд 2007 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тусгай зөвшөөрлийнхөө эрхийг авсан. Компани нь харилцагчдийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлж, үнэт цаас гаргах сонирхол бүхий хуулийн этгээдүүдэд хөрөнгө оруулалт болон компанийн засаглал зэрэг асуудлуудаар сургалт, зөвлөгөө өгч хамтран ажиллаж ирсэн.